Bli av med huvudvärken!

Att leva med återkommande huvudvärk är ett gissel. Att vakna, och redan då känna huvudvärk är ett rent elände, som kan påverka hela dagen, och förstöra både för dig och andra. Huvudvärk i olika former och styrka är mycket ofta orsakat av en felande bettfunktion. Att drabbas av spänningshuvudvärk låter kanske inte så farligt, men resultatet av den kan få omfattande konsekvenser. Här kommer det positiva; i de allra flesta fall finns mycket god hjälp att få.

Hör av dig! Vi kan det här.

Slippa tinnitus?!

Idag träffar jag betydligt fler människor som lider av tinnitus än vad jag någonsin har gjort tidigare. Skälen till att man drabbas av tinnitus kan variera, men den kanske vanligaste orsaken är att även den är kopplad till din bettfunktion. Anledningen till att tinnitus plötsligt startar kan bero på flera olika saker, och därför behövs ofta flera olika undersökningar för att komma fram till rätt svar.

De gånger som tinnitus är kopplad till bettfunktionen brukar prognosen för att tillfriskna vara god med en adekvat och effektiv behandling.