Huvudvärk och Tinnitus

De allra vanligaste symtomen som jag behandlar är huvudvärk och tinnitus.

Att vakna med huvudvärk är mycket besvärande, och är ofta en signal om att något är fel. Den kanske vanligaste orsaken till huvudvärk redan när man vaknar är ett fel i bettets funktion. Det jag beskriver som fel i bettets funktion är i själva verket en obalans i samarbetet mellan tänder, tuggmuskler och käkleder. När de får fungera störningsfritt så betyder det att ingen av de tre nämnda komponenterna slits eller skadas mer än de andra. Tyvärr är det relativt vanligt med spänningshuvudvärk, inte minst på morgonen. Spänningen i muskulaturen sprids ibland till tinningarna, in mot ögonen, upp mot käklederna, bakåt på huvudets sida, och av och till ner mot nacken.

Ömhet i tänder

Ett annat symtom som ofta dyker upp är ömhet i tänderna. För andra är det en minskad förmåga att öppna munnen tillräckligt mycket. Tinnitus och yrsel är också enligt min uppfattning ofta förknippade med något bettfunktionsfel. Ömhet, smärta och ljud (knaster och knäppningar) i en eller båda käklederna, är nästan alltid en signal om att käklederna utsätts för felaktig funktion, och får därför mer eller mindre omfattande slitage och skador som följd av det. Min kliniska erfarenhet är den att flertalet av dessa symtom kan behandlas mycket framgångsrikt, och då menar jag inte till ”lite bättre än förut”, utan oftast till full hälsa utan besvärande symtom.