Det finns effektiv behandling!

De symtomen och problem som jag har beskrivit på sidan ”Symtom” går nästan alltid att behandla och då ofta med mycket goda resultat. Det finns flera olika metoder att tillgå, men gemensamt för de flesta är att det inte finns någon ”quick fix” att ta till. Behandling av tänder, tuggmuskler och inte minst käkleder tar tid.

Att du får och förstår information om tidsåtgång är till stor hjälp under hela behandlingen i väntan på den läkning som förväntas som resultat. Tiden för den kliniska behandlingen kan variera stort beroende på bland annat omfattningen av de skador mina patienter har. Det är vanligt att en behandling tar cirka 4-6 månader.

Behandlingen

För många delas behandlingen upp i två skilda faser. Den första delen är den längsta, medan den andra är kortare och mer intensiv. Inledningsvis använder jag ofta en liten plastskena som skall sitta på underkäkens tänder. Den är smidig och bekväm att använda och många väljer att använda den nästan dygnet runt! Att bettskenan är komfortabel ökar möjligheten till mer användning av den. Att den placeras i underkäken gör dessutom att man kan tala ganska obehindrat med skenan på plats redan efter några dagar. Min avsikt är inte att du skall få en bettskena för resten av ditt liv. Den skall istället användas under så kort tid som möjligt för att få den läkning och stabilisering av muskler och käkleder som behövs.

Korrigering av tänder

Skenan som jag använder gör ingenting med dina tänder. Den är inte ens tänkt att göra det. Däremot är skenan mycket effektiv för att påverka och behandla felfunktioner i tuggmuskulatur och käkleder. Jag beskriver en bettskena som gör mycket mer än att bara skydda dina tänder mot slitage. Den gör att vi kan komma till rätta med den egentliga orsaken till pressning och tandgnissling. När det är uppnått är det dags att bli av med plastskenan och först då göra de korrigeringar av dina egna tänder som behövs för att behålla behandlingsresultatet fortsättningsvis.