Sigurd Malmberg

Jag är grundutbildad till tandläkare i Sverige. Efter studier på Tandläkarhögskolan i Göteborg så fick jag min legitimation 1977. Efter ett forskningsarbete där så bytte jag spår helt och hållet i och med att jag startade en efterutbildning på L D Pankey Institute i USA. Utbildningen ägde rum under en 5-årsperiod, fram till 1985. Jag har senare också fått utbildning från Dawson Academy, även det i USA.

Här är jag nu

Jag arbetar med klinisk bettfunktion. Det är ett arbete som en bettfysiolog oftast gör. Mitt fokus ligger till största delen på bettfunktionsproblem, men jag har alltid fortsatt att utföra ”vanlig tandvård” också, för dem som har behövt den hjälpen. Så ser min kliniska vardag ut även nu för tiden. Förutom mitt arbete på Mälarkliniken i Stockholm så har jag också under många år varit mycket engagerad i att föreläsa och utbilda tandvårdspersonal, både här i Sverige och utomlands.